224296

امروز صورت گرفت:

جلسه معارفه مدیر مجتمع پتاس خور و بیابانک

دنیای معدن: با حکم مدیرعامل ایمپاسکو سعید نادری به عنوان مدیر مجتمع پتاس خور و بیابانک منصوب شد.

به گزارش دنیای معدن، گفتنی است پیش از این امیدرضا محبعلی مدیر این مجتمع و سعید نادری مدیر برنامه ریزی و سیستم ایمپاسکو بود.

لازم به ذکر است در حال حاضر امیدرضا محبعلی معاونت برنامه ریزی و توسعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران است.

 

دیدگاه تان را بنویسید