224116

نه محکم ترین پاسخ مشتریان به «المهدی»

دنیای معدن: این شرکت درحالی با عرضه دو کالا «شمش ۹۹.۲۵» و «شمش ۹۹.۱» گام به معاملات بورس کالا گذاشت که این سبد را پس از هفته ها به رینگ معاملات بورس کالا آورد و در آن برهه نیز مشتریان به عرضه های این شرکت "نه" گفته بودند و باردیگر، این "نه" تکرار شد.

به گزارش دنیای معدن، عرضه های آلومینیوم المهدی در این هفته واقعا جای سوال و تعجب را به گونه ای روشن کرد که ژاپنی ها می توانند از این حجم ابهام، برق تولید کنند.

این شرکت درحالی با عرضه دو کالا «شمش ۹۹.۲۵» و «شمش ۹۹.۱» گام به معاملات بورس کالا گذاشت که این سبد را پس از هفته ها به رینگ معاملات بورس کالا آورد و در آن برهه نیز مشتریان به عرضه های این شرکت "نه" گفته بودند و باردیگر، این "نه" تکرار شد.

در هفته منتهی به ۲۱ آبان ماه، آلومینیوم المهدی با میزان عرضه بیش از یک هزار و ۲۰۰ هزارتن انواع شمش گام به معاملات بورس کالا گذاشت و تنها دستاورد این شرکت در پایان هفته، هیچ بود.بورس نیوز

 

دیدگاه تان را بنویسید