238563

فرهنگ عمومی و توسعه پایدار

دنیای معدن: فولاد مبارکه از ابتدای تأسیس و راه‌اندازی، مقوله فرهنگ را یکی از اصول مهم در تعالی سازمان و همگرایی جامعه دانسته و بر این باور است که ارتقای فرهنگ‌سازمانی در سایه اهتمام به فرهنگ عمومی مقدور و ممکن است؛ از همین رو، تعهد به مسئولیت‌های اجتماعی در حوزه فرهنگ، ازجمله اولویت‌های سیاست‌گذاری‌ در حوزه‌های انسانی و اجتماعی این شرکت به‌حساب می‌آید.

 فرهنگ عمومی به‌مثابه الگوهای رفتاری و ارزشی پذیرفته‌شده در جامعه، حوزه‌ای از ساختار فرهنگی جامعه است که در کنار فرهنگ رسمی، نقش تعیین‌کننده‌ای در زندگی اجتماعی دارد.

فرهنگ مجموعه‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات و عادات انسانی است که از طریق آموزش به نسل‌های بعدی منتقل می‌شود و در این میان، فرهنگ عمومی جایگاه ویژه‌ای در زمینه تکامل زیست انسانی و جوامع بشری دارد.

توجه به توسعه فرهنگ عمومی و تقویت فرهنگ‌سازمانی ازجمله رسالت‌ها و تکالیف مجموعه‌های صنعتی و اقتصادی در جوامع رو به پیشرفت است و اهتمام ایشان به این امر، علاوه بر عمل به مسئولیت‌های اجتماعی، در تعالی سازمان نیز مؤثر است.

فولاد مبارکه از ابتدای تأسیس و راه‌اندازی، مقوله فرهنگ را یکی از اصول مهم در تعالی سازمان و همگرایی جامعه دانسته و بر این باور است که ارتقای فرهنگ‌سازمانی در سایه اهتمام به فرهنگ عمومی مقدور و ممکن است؛ از همین رو، تعهد به مسئولیت‌های اجتماعی در حوزه فرهنگ، ازجمله اولویت‌های سیاست‌گذاری‌ در حوزه‌های انسانی و اجتماعی این شرکت به‌حساب می‌آید.

خانواده، رسانه‌های جمعی و مراکز آموزشی و دینی، به‌عنوان عوامل مؤثر در ارتقای فرهنگ عمومی، کارکردهای مؤثری در توسعه این حوزه بر عهده دارند. در این میان، رویکرد فولاد مبارکه در این زمینه همواره تلاش برای ایجاد هم‌سویی، هم‌افزایی و همدلی با نهادهای متولی این امور بوده است. افزون بر این، توجه به این دست موضوعات در داخل شرکت به‌منظور ایجاد الگویی کارآمد در این حوزه از جمله سیاست‌های اصلی فولاد مبارکه به شمار می‌آید.

رویکرد دیگری که در حوزه فرهنگ عمومی انجام آن ضروری به نظر می‌رسد ارتقای فرهنگ عمومی در راستای حفظ منافع و مصالح ملی، توجه ویژه به کار و تولید، افزایش بهره‌وری و خدمت صادقانه و متعهدانه است و آنگاه که فرهنگ عمومی بر توسعه پایدار، کار گروهی، عملیاتی بودن، اهمیت به جزئیات، ریسک‌پذیری و توجه و اعتماد به ظرفیت های داخلی و خودباوری استوار شده باشد، سایه آن در فرهنگ‌سازمانی نیز منعکس خواهد شد و این امر در دوره جدید مدیریت فولاد مبارکه موردتوجه ویژه قرارگرفته است.

به این ترتیب می‌توان گفت اهتمام به فرهنگ عمومی در قالب توجه به ضرورت‌ها و نیازهای عمومی جامعه در درجه اول و اهتمام به فرهنگ سازمانی در قالب توجه ویژه به نیازها و ضروریات کارکنان شرکت فولاد مبارکه و خانواده‌های گرانقدرشان در درجه دوم، تدبیر مدیریت فولاد مبارکه برای ارتقای فرهنگ است. خوشبختانه این شرکت نتایج درخشانی در این حوزه به دست آورده که نهادینه کردن فرهنگ توجه به دغدغه‌های خانواده، مسائل فرهنگی، آموزشی، تفریحی و ورزشی ازجمله این توفیقات بوده است.

۱۴ آبان ماه در تقویم ایران اسلامی روز فرهنگ عمومی نام‌گذاری شده و این نام‌گذاری فرصتی است برای یادآوری و دقت ویژه به حساسیت موضوع فرهنگ در جامعه که خوشبختانه تلاش‌ها و خدمات فولاد مبارکه در این زمینه روشن و درخشان است.

*محمدجواد براتی

مدیر روابط عمومی فولاد مبارکه

 

دیدگاه تان را بنویسید