252509

مالک جدید استقلال تکلیف «خطیر» را روشن کرد

دنیای معدن: تصمیم قطعی مالک جدید باشگاه استقلال در خصوص مدیریت این باشگاه مشخص شد.

به گزارش دنیای معدن، هلدینگ خلیج فارس قصد دارد مدیرعامل استقلال را تغییر دهد و یک جانشین برای علی خطیر انتخاب کند.

دیدگاهتان را بنویسید