249093

تکلیف بازگشت "امید نورافکن و امید ابراهیمی" به استقلال روشن شد

دنیای معدن: روزنامه فرهیختگان ورزشی در پی شایعه ها درخصوص بازگشت دو استقلالی سابق نوشته است:

-قرارداد با سپاهان و سقف بودجه مانع آبی پوش شدن امید نورافکن است.

-امید ابراهیمی هم برنامه ای برای بازکشت به استقلال ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید