224871

فلزات LME همگی با افزایش قیمت در روز دوشنبه 22 نوامبر بسته شدند

دنیای معدن: مس با 0.21 درصد، آلومینیوم 0.45 درصد، سرب 1.26 درصد و روی 3.97 درصد افزایش همراه شدند.

به گزارش دنیای معدن، مس برای تحویل سه ماهه در بورس فلرات لندن با 0.21 درصد افزایش در 9671.5 دلار در هر تن بسته شد. انتظار می رود مس بین 9630 تا 9730 دلار در هر تن معامله شود.

آلومینیوم در بورس فلزات لندن با 0.45 درصد افزایش به 2695 دلار در هر تن رسید.

سرب نیز برای تحویل سه ماهه در بورس فلرات لندن با 1.26 درصد افزایش در رقم 2248.5 دلار در هر تن بسته شد.

روی هم برای تحویل سه ماهه در LME بالغ بر  3.97 درصد افزایش یافت و به 3356 دلار در هر تن رسید. انتظار می رود روی در محدوده 3310 تا 3370 دلار در هر تن حرکت کند.جعفری طهرانی

 

دیدگاه تان را بنویسید