253217

بیانات شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در بازدید از فولاد مبارکه

دنیای معدن: ما اجازه نخواهیم داد که دشمن شاد شود؛ ما حتما تولید کشور را ارتقا خواهیم داد و رشد تولید را در کشور به آنجا خواهیم رساند که مردم آرامش پیدا کنند و شما پیش روی خودتان کارنامه درخشان صنعت فولاد را ببینید....

و امروز در ادامه این مسیر در پایان اردیبهشت ۱۴۰۳؛ تلاش غیورمردان جبهه صنعت کشورمان با ثبت رکوردهای ماهانه تولید به شرح زیر به ثبت رسید:

 ۱. آهن سازی: تولید آهن اسفنجی در واحدهای احیا مستقیم با مجموع  ۸۲۸ هزار و ۵۰۰ تن؛ همچنین تولید ۵۲۸هزار ۴۷۰ تن در واحد احیا مستقیم یک

 ۲. فولادسازی و ریخته‌گری مداوم به میزان ۸۲۴ هزار و ۴۰۰ تن فولاد خام

 ۳. نورد گرم به میزان ۵۱۵ هزار و ۶۰ تن ورق گرم

۴. احیا مستقیم سبا به میزان ۱۴۴ هزار و ۹۱ تن آهن اسفنجی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید