253041

روابط عمومی فولاد مبارکه، محور ارتقای تصویر بیرونی و پایدارسازی ارتباطات اثربخش

دنیای معدن: با همراهی شما روایت‌گر دستاوردها و افتخارات فولاد مبارکه هستیم.

 

۲۷ اردیبهشت ماه، روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد.

 

دیدگاهتان را بنویسید