252864

تکمیل زنجیرە فولاد یکی از اهداف دولت سیزدهم در کردستان است

دنیای معدن: استاندار کردستان، تکمیل زنجیرە تولید فولاد و جلوگیری از خام فروشی را یکی از اهداف مهم دولت سیزدهم در استان کردستان عنوان کرد.

به گزارش دنیای معدن، اسماعیل زارعی کوشا امروز (۱۹ اردیبهشت) در سفر یک روزە خود بە شهرستان بیجار و در بازدید از کیمیا معدن سپاهان بیجار اظهار کرد: یکی از اهداف مهم ما در استان کردستان محرومیت‌زدایی است.

وی افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران فرهنگ خدمت در کشور افزایش پیدا کرد و یکی از فرمایشات امام راحل این بود کە بە استان‌هایی همچون کردستان خدمت جدی شود.

زارعی کوشا بیان کرد: خوشبختانە در حوزە صنعت گردشگری و معدن و کشاورزی استان کردستان ظرفیت خوبی وجود دارد و یک و یک دهم تن از ذخایر معدنی کشور در این استان قرار دارد.

وی توقف کامل خام فروشی را از اهداف مهم دولت در استان دانست و ادامە داد: بیجار یکی از شهرستان‌های پر ظرفیت استان کردستان است کە با وجود اینکە منطقە کم آبی است اما ۳۰ درصد از تولید سالیانە گندم مربوط بە این استان است.

 

دیدگاهتان را بنویسید