252601

فولادینفو: ثبت بهترین عملکرد در شاخص تکرار و شدت حوادث

دنیای معدن: ثبت بهترین عملکرد در شاخص تکرار و شدت حوادث

 

 

دیدگاهتان را بنویسید