252536

آخرین تغییرات بازارهای جهانی فولاد

دنیای معدن-گزارش هفتگی بازارهای جهانی فولاد منتشر شد.

سنگ آهن

به گزارش دنیای معدن، هفته گذشته در بازار واردات چین، سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد رشد جزیی داشت و از ۱۱۸ دلار به حدود ۱۱۹ دلار هر تن سی اف آر رسید. البته اواسط هفته تا کمتر از ۱۱۴ دلار هم افت داشت ولی مجددا صعودی شد. در کل تعطیلات رسمی روز کارگر در هفته پیش رو بر فعالیت بازار چین اثر داشته سکوت نسبی در بازار برقرار بود.

قراضه

بازار واردات قراضه ترکیه هفته گذشته پس از کمی نوسان جزیی در طول هفته نهایتا با یک دلار رشد نسبت به هفته قبل برای قراضه سنگین ۲۰-۸۰ به ۳۸۵ دلار هر تن سی اف آر رسید.

قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن تا ۱۰ دلار افت داشت و ۳۲۵ دلار هر تن فوب شنیده شد. متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز در ۳۸۲ دلار هر تن سی اف آر در ثبات باقی ماند.

بیلت

هفته گذشته بیلت صادراتی فوب دریای سیاه کمی بهبود یافت و با ۲.۵ دلار رشد ۵۰۲.۵ دلار هر تن فوب شنیده شد. در بازار داخلی چین قیمت بیلت ۳ دلار کاهش داشت و ۴۷۹ دلار هر تن درب کارخانه ثبت شد. بیلت وارداتی به چین نیز هفته گذشته تنها یک دلار کاهش داشت و۴۱۹ دلار هر تن سی اف آر شنیده شد.

در بازار واردات جنوب شرق آسیا قیمت بیلت ۵ دلار رشد داشت و به ۵۲۴ دلار هر تن سی اف آر رسید. در ترکیه نیز هفته گذشته بیلت وارداتی در ۵۲۲.۵ دلار هر تن سی اف آر نسبت به هفته قبل تغییری نداشت.

مقاطع

قیمت میلگرد صادراتی چین هفته گذشته ۱۶ دلار بهبود داشت و به ۵۳۱ دلار هر تن فوب رسید. قیمت میلگرد صادراتی ترکیه نیز در ۵۸۵ دلار هر تن فوب ثبات داشت.همچنین هفته گذشته در جنوب شرق آسیا نیز میلگرد وارداتی ۱۵ دلار رشد داشت و ۵۴۰ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.

در بازار داخلی امریکا میلگرد ۸۱۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه و در ثبات بود و در بازار داخلی اروپا میلگرد ۱۰ یورو بالا رفت و ۶۴۰ یورو هر تن درب کارخانه شنیده شد.

ورق

هفته گذشته میلادی ورق گرم صادراتی فوب دریای سیاه در ۵۶۵ دلار هر تن فوب در ثبات بود. متوسط قیمت ورق گرم صادراتی چین ۲.۵ دلار رشد داشت و ۵۳۶.۵ دلار هر تن فوب ثبت شد. در جنوب شرق آسیا میانگین قیمت ورق گرم ۴ دلار رشد داشت و حدود ۵۴۵ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.

قابل ذکر است در بازار داخلی اروپا ورق گرم در ۶۲۵ یورو هر تن درب کارخانه ثبات داشت. در بازار داخلی امریکا هم ورق گرم در ۸۳۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه بدون تغییر باقی ماند.

 

دیدگاهتان را بنویسید