252437

رکورد تولید روزانه آهن اسفنجی در شرکت صنعت فولاد شادگان

دنیای معدن- باز هم فولاد مردان شادگانی گل کاشتند و رکوردتولیدروزانه آهن اسفنجی را شکستند. این یعنی همدلی کارکنان و همراهی مدیران برای هدف مشترک، سربلندی خوزستان و ایران عزیز

این‌بار با رقم تولید(۲ هزار و۷۸۶ تُن)در مورخ ۳ اردیبهشت ‌ماه ماه ۱۴۰۳

گفتنی‌است، قبل‌تر، رکورد روزانه تولید آهن اسفنجی در شرکت صنعت فولاد شادگان(٢هزارو۷۶۶ تُن) بوده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید