251941

ثبت رکورد روزانه و شیفت تولید کلاف خام در تاندم میل نورد سرد به میزان ۶هزار و ۱۵۳ تن

دنیای معدن: تلاشگران واحد تاندم میل نورد سرد با تولید ۶ هزار و ۱۵۳ تن کلاف خام موفق به رکورد شکنی تولید روزانه شدند و رکورد قبلی که در تاریخ دوم آبان ماه سال ۱۴۰۲ به میزان ۶هزار و ۷۱ تن به ثبت رسیده بود را بهبود بخشیدند.

به گزارش دنیای معدن، واحد تاندم میل نورد سرد همچنین با تولید ۳هزار و ۵۸۰ تن کلاف خام در یک شیفت رکورد تولید شیفت را که در تاریخ هشتم آبان ماه سال ۱۴۰۲ به میزان ۳هزار و ۳۸۰ تن به ثبت رسیده بود را ارتقاء داد.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید