251874

کتابچه دانستنی‌ها و الزامات ایمنی سایت صنعتی چاپ شد

دنیای معدن: تولید محتوای این کتابچه‌ توسط، واحد آموزش و توسعه منابع انسانی‌ و همراهی واحد HSEشرکت، باهدف یادآوری نکات ایمنی در بخش‌های صنعتی تهیه شده است.

به گزارش دنیای معدن از روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان؛ کتابچه‌ی دانستنی‌ها و الزامات ایمنیِ سایت صنعتی، حاوی مطالبی از قبیل : تعاریف ایمنی، علل بروز حادثه، نقاط حادثه‌خیز،لوازم حفاظت فردی،محل‌های تجمع ایمن، آشنایی با قوانین و مقررات بهداشت و ایمنی شغلی و دیگر مفاهیم کلیدی ایمنی، می‌باشد.

این کتابچه در نوبت نخست، با تیراژ ۵۰۰ نسخه به چاپ رسیده، که پس از توزیع و بررسی بازخوردِ مخاطبین و کارشناسان ایمنی، در ادامه به چاپ‌های دیگری خواهد رسید.

 

دیدگاهتان را بنویسید