251602

فولادینفو: کسب گواهینامه استاندارد مدیریت بازدهی آب توسط فولاد مبارکه

معرفی پروژه مدیریت پایدار آب فولاد مبارکه توسط انجمن جهانی فولاد به عنوان یکی از ۵ پروژه برتر بخش پایداری سازمانی

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید