251504

گزارش هفتگی بازارهای جهانی فولاد

دنیای معدن: گزارش هفتگی بازارهای فولاد منتشر شد.

سنگ آهن

به گزارش دنیای معدن به نقل از فولاد ایران،هفته گذشته در بازار واردات سنگ آهن چین علی رغم بازگشت خریداران از تعطیلات، روند نزولی قیمت تداوم داشته سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد از حدود ۱۲۱ دلار هفته قبل به کمتر از ۱۱۶ دلار هر تن سی اف آر افت داشت. با این که خرید ها بهبود داشت ولی حاشیه سود پایین فولادسازان بازار سنگ آهن را نزولی نگه داشته است.

قراضه

در هفته ای که گذشت در بازار واردات قراضه ترکیه قیمت قراضه سنگین ۲۰-۸۰ از ۴۱۱ دلار به ۳۹۰ دلار هر تن سی اف آر کاهش داشت. با توجه به رکود بازار فولاد ترکیه و افت قیمت در بازار داخلی قراضه امریکا، برخی انتظار دارند قیمت قراضه وارداتی در ترکیه به زودی به ۳۸۵ دلار هم برسد.

قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن با رشد جزیی یک دلاری به ۳۴۷ دلار هر تن فوب رسید. متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز ۶ دلار افت داشته ۳۸۸ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.

بیلت

هفته گذشته بیلت صادراتی فوب دریای سیاه ۵ دلار افت داشته ۵۰۲.۵ دلار هر تن فوب شنیده شد. در بازار داخلی چین قیمت بیلت ماه مارس را در ۴۸۹ دلار هر تن درب کارخانه آغاز کرد. بیلت وارداتی در چین هفته گذشته ۵ دلار افت داشته ۴۳۴ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.

در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز قیمت بیلت در ۵۳۵ دلار هر تن سی اف آر در ثبات ماند. در ترکیه نیز هفته گذشته بیلت وارداتی ۷ دلار ارزان تر شده ۵۲۸ دلار هر تن سی اف آر بود.

مقاطع

قیمت میلگرد صادراتی چین هفته گذشته نزولی بوده از ۵۵۸ دلار به ۵۴۹ دلار هر تن فوب رسید. قیمت میلگرد صادراتی ترکیه نیز با توجه به رکود بازار آن نزولی بوده از حدود ۶۰۳ دلار به ۵۹۰ دلار هر تن فوب کاهش داشت.

در جنوب شرق آسیا میلگرد وارداتی ۲ دلار ارزان تر شده و ۵۵۸ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.در بازار داخلی امریکا نیز میلگرد ۸۴۵ دلار هر شورت تن درب کارخانه ثبت شد که نسبت به هفته قبل ۱۰ دلار افت داشت و در بازار داخلی اروپا میلگرد ۵ یورو افت هفتگی داشت و ۶۳۵ یورو هر تن درب کارخانه شنیده شد.

ورق

هفته گذشته میلادی ورق گرم صادراتی فوب دریای سیاه در ۵۶۵ دلار هر تن فوب مشابه هفته قبل شنیده شد. متوسط قیمت ورق گرم صادراتی چین ۲ دلار افت داشت و۵۶۲ دلار هر تن فوب شنیده شد. در جنوب شرق آسیا میانگین قیمت ورق گرم ۳ دلار افت داشت و حدود ۵۶۷ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.

در بازار داخلی اروپا نیز ورق گرم در ۷۱۵ یورو هر تن درب کارخانه ثبات داشت. در بازار داخلی امریکا هم ورق گرم از ۹۰۰ دلار به ۸۴۰ هر شورت تن درب کارخانه افت داشت.

 

دیدگاهتان را بنویسید