250741

از محل مطالبات و آورده نقدی:

"تجلی" مجوز ۳۹ درصدی را گرفت و آماده مجمع فوق العاده شد

دنیای معدن: شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات، مجوز افزایش سرمایه ۳۹ درصدی را از محل مطالبات و آورده نقدی گرفت و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شد.

به گزارش دنیای معدن، شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات، مجوز افزایش سرمایه 39 درصدی را از سازمان بورس گرفت و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شد.

بر اساس این گزارش، "تجلی" سرمایه فعلی را از 6.2 به 8.6 هزار میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت پروژه محور از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی برای جبران مخارج انجام شده بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها، جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و مشارکت در افزایش سرمایة در حال انجام شرکت‌‌های سرمایه‌پذیر صرف می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید