250466

تداوم مازاد عرضه جهانی فولاد

دنیای معدن: بنا بر گزارش اخیر سازمان بین المللی توسعه و همکاری اقتصادی انتظار می رود امسال هم مازاد عرضه جهانی فولاد روندی صعودی داشته باشد و مشابه اوج سال ۲۰۱۴ که زمان آغاز بحران قبلی صنعت فولاد بود، باشد.

به گزارش دنیای معدن به نقل از فولاد ایران،عرضه فولاد سال ۲۰۲۳ تا ۲.۴۹ میلیارد تن شنیده شده در حالی که شرایط بازار ها پر چالش بود و برای پنجمین سال متوالی روند رشد داشت. میزان افزایش ظرفیت تولید برای اولین بار پس از ده سال از ۵۰ میلیون تن عبور کرده و ۵۷ میلیون تن معادل ۲.۳ درصد رشد داشته است. آسیا نیز سهم ۵۳.۳ درصدی از این میزان رشد را از آن خود کرد.

این سازمان جهانی برآورد کرده که مازاد عرضه جهانی فولاد برای سه سال آینده تداوم داشته باشد. قابل ذکر است فاصله میان میزان ظرفیت تولید جهانی فولاد و میزان تولید آن سال ۲۰۲۳ به ۶۱۰ میلیون تن افزایش یافته است.این در حالیست که چشم انداز رشد تقاضای فولاد تحت تاثیر افزایش ریسک رکود جدی در چین قرار دارد.

همچنین کارشناسان معتقدند که مازاد عرضه جهانی فولاد رابطه مستقیمی با میزان آلایندگی کربنی این صنعت نیز دارد. طبق برآورد ها حتی با کاهش یک سومی میزان مازاد عرضه جهانی آلایندگی صنعت فولاد ۲ تا ۱۴ درصد کاهش خواهد یافت.

ولی چشم انداز منفی تقاضای فولاد و افزایش انتقال ظرفیت های تولید از چین به سایر کشورها و سرمایه گذاری های جدید به ویژه در آسه آن و آفریقا نگرانی های جدید را برای سال های پیش رو ایجاد کرده است که مانع بزرگی پیش روی اهداف کربن زدایی صنعت فولاد است.

 

دیدگاهتان را بنویسید