250234

” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای “خرید 1 (یک) دستگاه LF 170T – LADLE TRANSFER CAR شرکت جهان فولاد سیرجان” ” مناقصه شماره 0285-ک-م”

دنیای معدن: شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید 1 (یک) دستگاه LF 170T – LADLE TRANSFER CAR از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید؛ لذا از تمامی سازندگان و تامین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب، سوابق و تجارب مورد قبول می باشند، دعوت به عمل می آید اسناد مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی WWW.SJSCO.IR دریافت نمایند.

شرایط:

آخرین فرصت تحویل پاکات: پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 18/11/1402.

تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 000.000.000 (پنج میلیارد) ریال مطابق اسناد مناقصه.

شرایط تحویل کالا: تحویل بصورت DDP درب کارخانه شرکت جهان فولاد سیرجان واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان، کیلومتر 50 جاده سیرجان – شیراز، کیلومتر 2 جاده اختصاصی گل گهر.

محل تحویل پاکات: استان کرمان، شهرستان سیرجان، دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت جهان فولاد سیرجان و استان تهران، شهر تهران، دفتر شرکت جهان فولاد سیرجان.

شرکت جهان فولاد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد و ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09912938317 و آدرس ایمیل TENDER@SJSCOSTEEL.COM ارتباط برقرار نمایید.

دبیرخانه کمیسیون معاملات

شرکت جهان فولاد سیرجان

دیدگاهتان را بنویسید