249025

سیدرضا مرتضوی؛ استاندار اصفهان:

ام المصائب همه حوزه‌ها تمرکز گرایی است

دنیای معدن-استاندار اصفهان در نشست صمیمانه فعالان حوزه بازار سرمایه، نهادهای مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و فعالان اقتصادی استان اصفهان:

به گزارش دنیای معدن، ام المصائب ما در حوزه های مختلف از جمله حوزه های اقتصادی، نگاه تمرکز گرایی است که از اواخر دوره قاجار شروع شد، در دوران پهلوی با این هدف که جمعیت تهران گسترش یابد بر آن تأکید شد و در جمهوری اسلامی هر چه سعی می‌شود روند معکوس اجرا شود کسی جدی نمی‌گیرد و اتفاق مبارکی رخ نمی دهد.

در جلسات تهران عرض کردم با این روند طی ۲۰ تا ۳۰ سال آینده یک شهر تهران با جمعیت ۹۰ میلیونی داریم و همه منابع کشور به سمت تهران کشانده خواهد شد. در بورس نیز همین اتفاق رخ داده است و این در حالی است که شرایط مردمی سازی اقتصاد الزاماتی دارد.

در این حوزه اصفهان می‌تواند بسیار نقش آفرین باشد، گاهی برخی از ظرفیت های استان را که مرور می کنیم متحیر می شویم که چگونه در سالهای اخیر ظرفیت‌های استان مغفول مانده است.

در سفر سال گذشته رئییس جمهور به استان تأکید داشتم از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بازدید کنند که در برنامه نهایی این بازدید حذف شد؛ اما این درخواست را با ریاست‌جمهوری مطرح کردم تا برای اصفهان که شهرک اول علمی و تحقیقاتی کشور است وقت بیشتری بگذارند که ایشان نیز این درخواست را پذیرفتند. بعد از بازدید، رییس جمهور بلادرنگ گفتند قطعا قطب علم و فناوری کشور استان اصفهان است.

از این رو معتقد هستم که رسانه، سیاست گذاری، تشویقات، سرمایه های مالی به نحوی در تهران متمرکز شده که انتهای خوبی برای این نوع مدیریت نیست، این موارد دغدغه های ما است. متخصصان بازار مالی به تهران کوچ کرده‌اند و چرا باید این اتفاق رخ دهد، البته فقط صحبتم با اصفهان نیست، همه استان‌ها و شهرهای ایران اسلامی دارای ظرفیت های فراوان و چشمگیر است.

از این رو خواستارم که این پیشنهادها را در مجموعه بورس و اوراق بهادار دنبال و مساعدت کنید که این نهادها در اصفهان شکل بگیرند و بتوانیم فارغ از دغدغه‌ها، مسیری را ریل‌گذاری کنیم که فضا و بستر آن به نحو بهتری هدایت شود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید