248728

سودآوری ۵ همتی یک شرکت فولادی در بورس

دنیای معدن-شرکت فولاد کاوه در شش ماهه سال جاری به سود ناخالص پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به سال گذشته رشد ۱۲۹ درصدی را به ثبت رسانده است.

به گزارش دنیای معدن، شرکت فولاد کاوه با نماد کاوه در روز گذشته در محدوده قیمتی یک هزار ۱۰۰ تومان رسید و در همین محدوده قیمتی نیز نوسان داشت، این شرکت با شناسایی سود قابل توجه ۲۰۶ تومانی به پی بر ای ۵.۳ واحد رسیده است، پی بر ای این شرکت برابر با ۱.۱۶ است، پی بر ای این شرکت نسبت به هم گروهی‌های خود کمتر است و از مواردی است که نسبت به هم گروهی‌های خود وضعیت بهتری است.

این شرکت در شش ماهه سال جاری به درآمد قابل توجه ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵۹ درصدی داشته است، هزینه‌های شرکت برابر با ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و سود ناخالص شرکت برابر با پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است که سود خالص نسبت به سال گذشته رشد ۱۲۹ درصدی را به ثبت رسانده است.

هزینه‌های فروش اداری شرکت برابر با ۱۹۸ میلیارد تومان بوده است، سایر درآمدهای شرکت نیز برابر با ۲۶۸ میلیارد تومان بوده است با شناسایی سایر هزینه‌ها بالغ بر ۳۳ میلیارد تومان این شرکت در مجموعه به سود عملیاتی پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

هزینه‌های مالی شرکت برابر با ۶۰۲ میلیارد تومان، سایر درآمدهای غیر عملیاتی برابر با ۲۳۳ میلیارد تومان و سود شرکت قبل از پرداخت مالیات برابر با پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و پس از پرداخت مالیات ۲۸۸ میلیارد تومانی به سود خالص پنج هزار میلیارد تومان رسیده است.

این شرکت رشد ۱۸۰ درصدی سود خالص را به ثبت رسانده و سود پایه هر برگه سهم معادل با ۱۵۷ تومان بوده است.

کاوه از سقف قیمتی افت ۲۰ درصدی را تجربه کرده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید