243822

پیام مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی

روابط عمومی؛ محل تلاقی «بازتاب تلاش سازمانها» با «حق اطلاع یابی مردم»

دنیای معدن: ۲۷ اردیبهشت ماه، که با انگیزه پاسداشت تلاشگران عرصه ارتباطات در تقویم رسمی کشور با عنوان «روز ارتباطات و روابط عمومی» مزین شده است، موقعیتی است که همه ساله، در مورد نقش تاثیرگذار شاغلان این حوزه کلیدی و ارزشمند تامل و بازاندیشی صورت گیرد و از کوشش های کارگزاران پرتلاش آن، که گسترش مرزهای خبررسانی و تنوع ابزارهای واسط انتقال پیام، وظیفه دشوار ایشان را پیچیده تر نیز ساخته است، سپاس و تجلیل به عمل آید.

عناوین نمادین سالانه در تقویم رسمی، در حقیقت ابراز قدرشناسی و ارج گزاری جامعه نسبت به نیروهای شاغل در عرصه های مورد نظر است و بایسته است که در روز «ارتباطات و روابط عمومی» نیز سیاستگذاران و مدیران سازمان ها این مناسبت را به مثابه فرصتی برای اندیشیدن به چگونگی تقویت این حوزه، تسهیل کار نیروهای خدوم روابط عمومی‌ها و کنکاش در راه های پشتیبانی افزون‌تر از خدمات این حوزه بپردازند. به ویژه آن که کار  حساس روابط عمومی، ماهیتی دو جانبه داشته و در آن «بازتاب صحیح و به موقع تلاش های سازمانها» در انجام درست وظایف و مسئولیتهای خویش با «حق اطلاع یابی مردم» گره خورده است.

اینجانب فرصت را مغتنم شمرده و این روز را به عموم مدیران و کارکنان روابط عمومی ها، به ویژه همکاران حوزه تولید و اقتصاد کشور و نیز متولیان امر روابط عمومی در سازمانها و شرکت های فعال در شهرستان های نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه (از جمله همکاران عزیزم در روابط عمومی شرکت «مجتمع فولاد خراسان») که چراغ اطلاع رسانی و امیدبخشی را افروخته داشته اند، تهنیت عرض مینمایم و امیدوارم با توجه بیش از پیش به رسالت «آگاهی رسانی» و «امیدبخشی»، در آفرینش محتوا و تبیین دستاوردهای گوناگون میهن عزیز اسلامیمان در عرصه های کار و تلاش و خدمت همچون همیشه موفق و موید باشید.

طهمورث جوانبخت

مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان

 

دیدگاه تان را بنویسید