243123

بازدید از دستاورد پروژه تصفیه خانه شیمیایی پساب صنعتی RO شرکت فولاد خوزستان

دنیای معدن:بازدید مهندس نیکوکار قائم مقام مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان در حوزه بهره برداری و توسعه،دکتر شهنیانی معاون طرح و توسعه، مهندس جامعی مدیر روابط عمومی و جمعی دیگر از مسئولین مربوطه از دستاورد پروژه تصفیه خانه شیمیایی پساب صنعتی RO شرکت فولاد خوزستان

 با محوریت برنامه ریزی و هماهنگی جهت افتتاح این طرح عظیم زیست محیطی با حضور معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور

سرمایه گذاری پروژه: ۴۳۳ میلیارد ریال و ۷.۲ میلیون یورو

 

دیدگاهتان را بنویسید