243122

حاشیه های فولادی کنار زاینده رود

دنیای معدن: پنجمین روز دومین ماه ۱۴۰۲ مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان میزبان دهها خبرنگار محلی و سراسری در محل دفتر این شرکت در کنار زاینده رود بود که بیش از ۱۸۰ دقیقه بطول انجامید.

به گزارش خبرنگار دنیای معدن، دکتر محمد یاسر طیب نیا با حوصله و روی گشاده به پرسش های بیش از ۱۰ نفر بشکل شفاهی و تعدادی مکتوب پاسخ داد، دیگه حق صاحب خانه ها رعایت شد و هم آنها خواستار استمرار اینگونه نشست ها برای پاسخگویی به افکار عمومی بودند.

پرسش در زمینه سهم مبارکه از آب زاینده رود، چگونگی موارد مصرف سود، میزان اشتغال نیروهای محلی در بزرگترین مجتمع فولاد سازی کشور، مباحث پرونده قضایی که مربوط به مدیریت پیشین این واحد صنعتی است، فعالیت های زیر بنایی، بومی سازی از جمله موضوع های مطرح شده بود.

مدیرعامل مبارکه کمتر از ۳۰ دقیقه توضیحات خود را شروع کرده بود که برق سالن قطع شد و فرصتی بدست آمد که نمایندگان رسانه ها پس از دو ساعت از زمان حضور در محل بایک لیوان چای قدری خستگی درکنند و پس از ۱۰ دقیقه تنفس و برقراری جریان برق ، طیب نیا توضیحات خود را ادامه داد.

مدیرعامل فولاد مبارکه در خلال توضیحات از اصحاب رسانه در خصوص مسائل روز نظرسنجی می کرد ، امروز قیمت خودرو ساده در بازار چند است،  سهم صنعت در مصرف منابع آب چقدر است، بخش کشاورزی چه میزان از آب را مصرف می کند ، از جمله محورهایی بود که با اصحاب رسانه نظر سنجی شد.

حرمت گذاری بر موی سپیدان رسانه های محلی یا نمایندگی های مطبوعات سراسری در اصفهان از نکات حاشیه ای این نشست خبری بود که به آنها فرصت طرح سوال داده شد.

حدود ۱۰ نفر از مدیران و متخصصان فولاد مبارکه در ردیف نخست مستقر شده بودند که در هنگام ضرورت اطلاعات تکمیلی را در اختیار طیب نیا قرار دهند، اما در طول مدت این نشست خبری ، غیر از یکی دو نوبت که آمار تکمیلی را مدیرعامل مبارکه از مدیران جویا شد، بقیه پرسش ها و مباحث را با حوصله پاسخگو بود.

 

دیدگاه تان را بنویسید