241610

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در بیستمین همایش ملی تعالی سازمانی:

تحول دیجیتال با تغییر در استراتژی و روش فکر کردن حاصل می شود

دنیای معدن: تحول دیجیتال لزوما به معنای تحول در فناوری‌ها نیست بلکه در مورد روش‌های جدید فکر کردن و استراتژی و تحول در فعالیت‌ها، شایستگی‌ها، مدل‌های کسب‌وکار و... است.

به گزارش دنیای معدن از ایراسین، ابوالفضل کیانی‌بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در بیستمین همایش ملی تعالی سازمانی اظهار کرد: تربیت ۱۴۰۰ ارزیاب ارشد در ۲۰سال گذشته از دستاوردهای همایش ملی تعالی سازمانی است که با شناسایی نقاط ضعف، راهکارهای بهبود را در سازمان‌ها تعریف می‌کنند و موجب توسعه سازمان‌ها می‌شوند. همچنین رقابت‌پذیر کردن سازمان‌ها یکی از رخدادهای دیگری است که در سال‌های گذشته با برگزاری این همایش انجام شده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی تصریح کرد: تحول دیجیتال لزوما به معنای تحول در فناوری‌ها نیست بلکه در مورد روش‌های جدید فکر کردن و استراتژی است. حال سؤال اینجاست که این موضوعات قبلاً وجود داشته است پس چرا تحول دیجیتال نامیده شده است. نکته این است که در دوره‌های مختلف، جوامع به شکار، صنعت و... نامگذاری شده‌اند اما جامعه چهارم را میتوان جامعه اطلاعات نامگذاری کرد و همه تحولاتی که در این دوره اتفاق می‌افتد، تحولات دوره دیجیتال است که به همین خاطر تحول در فعالیت‌ها، شایستگی‌ها، مدل‌های کسب‌وکار و... را شامل می‌شود.

کیانی‌بختیاری ادامه داد: تحول دیجیتال به معنای کمک تیم‌های منتورینگ برای نهادینه کردن فرهنگ تغییر در سازمان کمک می‌کند. این تحول، تحول در شایستگی‌های سازمانی را نیز شامل می‌شود که نیروهای انسانی در این موضوع بسیار نقش دارند. سرریز منابع دیگران باید استفاده شود نباید واحدهای تحقیق و توسعه دوباره از اول شروع کنند.

وی خاطرنشان کرد: پارادایم حکمرانی در عصر دیجیتال متفاوت است و به سمت اقتصاد چرخشی حرکت می کند. در اقتصاد هیچ چیزی اتلاف ندارد و باید از همه منابع استفاده شود. همچنین در پارادایم عصر دیجیتال انقلاب صنعتی چهارم به وجود آمده که برنامه‌ریزی‌هایی در لحظه با استفاده از فضای سایبر انجام می‌شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی افزود: اقتصاد اشتراکی با پلتفرم‌ها یکی از مواردی دیگری است که در انقلاب صنعتی چهارم اتفاق افتاده است که اقتصاد دیجیتال در این زمینه بسیار مهم است و در عصر تحول دیجیتال این اتفاقات با کمک استراتژی، فناوری را در کل سازمان رسوخ می‌دهد و باعث چابکی و افزایش بهره‌وری می شود.

کیانی‌بختیاری در ادامه اظهار کرد: تحول دیجیتال سازمان‌ها را به توان می‌رساند. سازمان‌های نمایی یا تصاعدی که واکنش سریع دارند در حقیقت در عصر تحول دیجیتال رشدی پر شتاب را تجربه کرده اند. در فرچون ۵۰۰، بسیاری از شرکت‌ها نظیر تسلا به سرعت و کمتر از ۸ سال رشد کردند این یعنی سازمان دیجیتالی رشدی چشمگیر دارد. همچنین محصولات و خدمات نوآورانه در این سازمان‌ها با خدمت‌افزایی و قابلیت عملیاتی جدید می‌توانند در این زمینه با سرعت به بلوغ برسند.

وی گقت: سازمان‌های دیجیتال در مسیر تعالی قرار می‌گیرند که مدل‌های تعالی سازمانی در همین مسیر به‌وجود آمده و به همین خاطر ارزیابی‌هایی نیز با استفاده از همین مدل‌ها اتفاق می‌افتد که در همین راستا مدل‌های مختلفی در سراسر دنیا تعریف شده است.

 

دیدگاه تان را بنویسید