241437

تمرکز ذوب آهن اصفهان بر کاهش هزینه تولید

دنیای معدن: مدیر عامل ذوب آهن اصفهان دوشنبه ۲۴ بهمن ماه از کارگاه ها و بخش های مختلف مدیریت بخش کوره بلند بازدید کرد .وی در جلسه ای با حضور معاون بهره برداری ، مدیر و سرپرستان این بخش، راهکارهای افزایش تولید و بهره وری را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تشریح اهداف و برنامه های بخش کوره بلند پرداخت.

به گزارش دنیای معدن، مهدی کوهی گفت: هدف اصلی تمام بخش های ذوب آهن  اصفهان باید بر کاهش بهای  تمام شده تولید متمرکز باشد و در این راستا قیمت تمام شده مبنای هر کیلو محصول تولیدی مورد بازنگری قرار می گیرد.

وی با اشاره به عوامل افزایش هزینه های تمام شده تولید در ۶ ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل و تبعات آن گفت: با صرفه جویی و کاهش مصرف انرژی و ترکیب مناسب مواد اولیه ،کک داخلی و خارجی و سایر صرفه جویی ها تولید شرکت اقتصادی خواهد شد و افزایش بهره وری و درآمدها  را در پی خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت با اشاره به اهمیت انرژی در واحدهای صنعتی گفت : از نظر تامین  انرژی، ذوب آهن اصفهان با دارا بودن واحد های  نیروگاهی در صنعت فولاد پیشرو بوده است.

وی خودکفایی شرکت در تامین ۸۵ درصد تجهیزات و قطعات مورد نیاز داخلی خود و سایر واحد های صنعتی را که در کارگاه های ساخت ذوب آهن انجام می شود، از جمله مزیت های اصلی این مجتمع عظیم صنعتی دانست .

مدیرعامل شرکت  توجه به مسائل همکاران را مورد توجه قرارداد و تاکید کرد ؛ نیروی انسانی سرمایه اصلی ما در شرکت می باشد.

 در ابتدای این جلسه مهرداد تولاییان معاون بهره برداری شرکت به تشریح امکانات ، مراحل تولید در این بخش ، زمان بندی و  برنامه های تعمیراتی پرداخت.

در ادامه جلسه همایون صمیمی مدیر بخش کوره بلند و معاونین و سرپرستان این بخش درگزارش هایی ، مسایل جاری ، برنامه ها و فعالیت های این بخش ، نوآوری ها، آمار تولید ، رکوردها و بومی سازی های صورت گرفته  را تشریح  نمودند .

در پایان مدیرعامل شرکت پس از دیدار با همکاران اداری بخش و اعضای پایگاه بسیج  شهید دستغیب ، با حضور در رستوران کوره بلند ضمن صرف نهار با کارگران این بخش نیز دیدار و گفتگو نمود.

 

دیدگاه تان را بنویسید