240545

فولاد سازان مشکلات را با سازمان بازرسی مطرح کردند

دنیای معدن: واحدهای فولادی در خصوص مشکلات برق و گاز مورد نیاز برای تداوم تولید خود، امروز مسائل و موضوعات خود را با اسدیان معاون سازمان بازرسی در میان گذاردند.

به گزارش دنیای معدن، در جریان سفر رئیس سازمان بازرسی کل کشور به بندرعباس، احمد اسدیان معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور عصر چهارشنبه از واحدهای فولادسازی هرمزگان بازدید کرد.

در این بازدید مدیران فولادسازی هرمزگان ضمن قدردانی از حضور معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در این مجموعه، مشکلات و دغدغه پیش رو از جمله محدودیت برق، گاز در برخی از فصول سال و اولویت مصارف خانگی و… را مطرح کردند.

مدیران این مجموعه ها پیشنهاد دادند که با توجه به محدودیت ها در حوزه برق و گاز دولت برای سرمایه گذاری در این حوزه از بخش خصوصی حمایت شود و این اطمینان داده شود که تولیدات در این حوزه به واحدها اختصاص یابد و همچنین مشوق هایی از سوی دولت به بخش خصوصی ارائه شود.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور نیز در این بازدید با بیان اینکه واحدهای تولیدی نقش بسیار مهمی در زمینه رونق تولید و اشتغالزایی دارند، گفت: سازمان بازرسی نگاه ویژه ای به مقوله حمایت از تولید و سرمایه گذاری دارد و هدف این است که از ابزارهای نظارتی خود به منظور توسعه واحدهای صنعتی و تولیدی استفاده کند.

وی همچنین قول مساعد داد که موضوعات و مسائل را از مرکز پیگیری کند.

 

دیدگاه تان را بنویسید