240360

مصرف داخلی ۸۸ درصد تولید فولاد

دنیای معدن: در مجموع هشت ماه امسال، همگام با افزایش تولید فولاد، بخش قابل توجه‌(بیش از ۸۸ درصد) تولید اقلام فولادی، صرف مصارف داخلی کشور شده و بخش کمتر آن وارد بازارهای خارج از کشور شده است. بر این اساس میزان مصرف ظاهری فولاد از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه ۶۶ میلیون تن فراتر رفته که نسبت به مصرف ظاهری فولاد کشور در مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۶ درصدی را تجربه کرده است.

  به گزارش «دنیای معدن» و بر اساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه بالغ بر ۷۴ میلیون تن از انواع اقلام فولادی در کشور تولید شده است که از این میزان ۹ میلیون و ۳۹۹ هزار تن صادر و باقی‌(بالغ بر ۶۶ میلیون تن) صرف مصارف داخلی شده است. بر این اساس مصرف ظاهری فولاد کشور در این مدت نسبت به هشت ماه‌ ابتدایی سال ۱۴۰۰ که معادل ۵۵ هزار و ۴۰۳ تن ثبت شده رشد ۱۶ درصدی داشته است. طی هشت ماه‌ ابتدایی سال ۱۴۰۱، هشت میلیون و ۶۵۸ هزار تن مقاطع طویل فولادی تولید شده که شش میلیون و ۸۴۰ هزار تن در داخل مصرف شده که نسبت به مصرف ظاهری آن در مدت مشابه سال گذشته معادل پنج میلیون و ۶۵۵ هزار تن، ۲۱ درصد بیشتر است.  پس از آن در مجموع شش میلیون و ۱۰۵ هزار تن از شش میلیون و ۸۶ هزار تن مقاطع تخت فولادی تولیدی در کشور ظرف هشت ماه‌ ۱۴۰۱، صرف مصارف داخلی شده است. مصرف این مقاطع نسبت به مدت مشابه سال گذشته که پنج میلیون و ۵۰۵ هزار تن بوده، ۱۱ درصد بیشتر شده است. از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه، تولید محصولات فولادی ۱۴ میلیون و ۷۴۴ هزار تن ثبت شده که ۱۳ میلیون و ۱۵۹ هزار تن آن به مصرف داخلی اختصاص یافته است و به این‌ترتیب نسبت به مصرف ظاهری آن در هشت ماه نخست سال ۱۴۰۰ که ۱۱ میلیون و ۲۵۹ هزار تن بوده، ۱۷ درصد افزایش مصرف را رقم زده است. از ۲۱ میلیون و ۱۳۶ هزار تن شمش فولاد(فولاد میانی) تولید شده در هشت ماه ۱۴۰۱ با رشد ۲۱ درصدی نسبت به مصرف آن در مدت مشابه سال گذشته (۱۳ میلیون و ۷۳۳ هزار تن) به ۱۶ میلیون و ۵۷۰ هزار تن برای مصرف داخلی رسیده و بالغ بر ۵/ ۴ میلیون تن آن صادر شده است.

 

دیدگاه تان را بنویسید