240274

حمید سرال مدیر امور معادن ذوب آهن اصفهان شد

دنیای معدن: طی حکمی ، حمید سرال به عنوان مدیر امور معادن ذوب آهن اصفهان منصوب شد . وی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مهندسی مالی و کارشناسی مهندسی صنایع است و سال ۷۸ در ذوب آهن اصفهان استخدام شد.

به گزارش دنیای معدن، سرال که پیش از این ، سرپرستی مدیریت روابط عمومی ذوب آهن را به عهده داشت ،  فعالیت در مدیریت های حراست ، کیفیت ، امور فنی بهره برداری ، روابط عمومی ، مهندسی فروش و شرکت پویش معادن را در کارنامه کاری خود دارد .

گفتنی است حمیدرضا رضائی مدیر حوزه مدیرعامل و تعاملات منطقه ای ذوب آهن اصفهان با حفظ سمت عهده دار سرپرستی مدیریت روابط عمومی این مجتمع عظیم صنعتی شد .

 

دیدگاه تان را بنویسید