240262

در بخش واحد های اقتصادی نمونه:

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر برای سی و چهارمین جشنواره امتنان مورد ارزیابی قرار گرفت

دنیای معدن: با هدف تطبیق مستندات جشنواره امتنان برای انتخاب واحد اقتصادی نمونه، جلسه بررسی طرح های شهرستان سیرجان با حضور آقای سلیمانی رئیس کمیته داوری جشنواره در شرکت توسعه آهن فولاد گل گهر برگزار شد.

به گزارش دنیای معدن، جشنواره امتنان هرسال با هدف تجلیل از کارگران، گروه های کاری و واحد های اقتصادی نمونه در دو مرحله استانی و کشوری و در سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی برگزار می شود.

 

دیدگاه تان را بنویسید