240029

توضیح "تاصیکو" درباره دلایل جهش ۱۰۸۵ درصدی سود عملیاتی ۶ ماهه

دنیای معدن: سرمایه گذاری صدر تامین درباره دلایل جهش ۱۰۸۵ درصدی سود عملیاتی در صورت های مالی حسابرسی نشده ۶ ماهه منتهی به آبان، توضیح داد.

به گزارش دنیای معدن، سرمایه گذاری صدر تامین درباره دلایل جهش ۱۰۸۵ درصدی سود عملیاتی در صورت های مالی حسابرسی نشده ۶ ماهه منتهی به آبان، توضیح داد.

بر این اساس، امیرحسین نادری مدیرعامل تاصیکو در خصوص تغییر بیش از ۳۰ درصدی سود عملیاتی شرکت نسبت به دوره مشابه قبل اعلام کرد: دلیل افزایش ۱۰۸۵ درصدی عمدتاً ناشی از شناسایی سهم سود در شرکت فولاد مبارکه به مبلغ ۱.۱ هزار میلیارد تومان و سود فروش سهام شرکت های توسعه معادن و فلزات، مس باهنر و سرمایه گذاری توکا فولاد است.

بنابراین گزارش، سرمایه گذاری صدر تامین در صورت های مالی حسابرسی نشده ۶ ماهه منتهی به آبان بالغ بر ۱.۵ هزار میلیارد تومان سود عملیاتی شناسایی کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۱۰۸۵ درصدی روبرو شد.

 

دیدگاه تان را بنویسید