238348

بازارهای جهانی فولاد در سرازیری

دنیای معدن: گزارش هفتگی بازارهای جهانی فولاد منتشر شد.

سنگ آهن

به گزارش کالاخبر ،در هفته ای که گذشت کمبود تقاضا و افت قیمت فولاد بازار سنگ آهن وارداتی چین را نزولی نگه داشت و متوسط قیمت سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد از کمتر از ۹۲ دلار به ۸۲.۵ دلار هر تن سی اف آر کاهش داشت. فولادسازان چینی همچنان ضرردهی دارند و هیچ تمایلی به خرید سنگ آهن در بازار نیست. همه در انتظار به سر می برند.

نگرانی ها در مورد وضعیت بازار جهانی فولاد نیز در کنار بحران انرژی اروپا بیشتر شده و قیمت سنگ آهن به حداقل خود در دو سال اخیر رسیده است. قیمت نسبت به ماه مارس سال جاری میلادی نیز تاکنون تا ۵۰ درصد افت داشته است.

قراضه

هفته گذشته در بازار واردات قراضه در ترکیه متوسط قیمت قراضه سنگین ۲۰- ۸۰ تا ۵ دلار افت داشت و به ۳۵۹.۵ دلار هر تن سی اف آر رسید. جو بازار همچنان منفی است و خریداران منتظر رسیدن قیمت به ۳۵۰ دلار هستند.

قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن تا ۲ دلار رشد داشت و حدود ۳۴۴ دلار هر تن فوب شنیده شد. متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز در ۴۰۵ هر تن سی اف آر بدون تغییر باقی ماند.

بیلت

هفته گذشته میلادی متوسط قیمت بیلت صادراتی سی آی اس حدود ۵۱۵ دلار هر تن فوب دریای سیاه بود که تا ۵ دلار کاهش قیمت داشت و تا پایان هفته تا ۵۰۴ دلار نیز قیمت پیشنهادی در بازار بود. در بازار واردات چین بیلت تا ۱۵ دلار افت داشت و به ۴۴۰ دلار هر تن سی اف آر رسید. در بازار داخلی چین نیز قیمت بیلت از ۵۰۴ دلار به ۴۸۴ دلار هر تن درب کارخانه کاهش داشت.

در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز قیمت بیلت ۵۱۵ دلار هر تن سی اف آر شنیده شد که تا ۱۰ دلار افت قیمت هفتگی داشت. در ترکیه بیلت صادراتی ۶۰۵ دلار هر تن فوب شنیده شد.بیلت صادراتی ایران نیز از ۴۷۸.۵ دلار هر تن فوب به ۴۷۷.۵ دلار رسید.

مقاطع

هفته گذشته در چین متوسط قیمت میلگرد صادراتی به گزارش پلاتس در ۵۵۸ دلار هر تن فوب باقی ماند. در بورس شانگهای قرارداد میلگرد آخر هفته تا ۱۰ دلار افت داشت و ۴۸۱ دلار هر تن شنیده شد.

میلگرد صادراتی ترکیه از ۶۸۵ دلار به ۶۵۹ تا ۶۶۵ دلار هر تن فوب کاهش داشت. همچنین در بازار داخلی امریکا میلگرد ۵ دلار افت داشته ۹۸۵ دلار هر شورت تن درب کارخانه ثبت شد. در بازار داخلی اروپا نیز میلگرد ۵ یورو ارزان تر شه و ۸۶۰ یورو هر تن درب کارخانه شنیده شد.

ورق

هفته گذشته میلادی ورق گرم صادراتی سی آی اس تا ۳۵ دلار افت داشت و ۵۶۰ تا ۵۶۵ دلار هر تن فوب دریای سیاه ثبت شد. متوسط قیمت ورق گرم صادراتی چین نیز از ۵۴۰ تا ۵۴۵ دلار به ۵۳۳ تا ۵۴۳ دلار هر تن فوب رسید. در بازار داخلی چین نیز افت قیمت ۱۲ دلاری مشاهده شده ورق گرم به ۵۱۳ دلار هر تن درب کارخانه رسید.

در بازار داخلی اروپا ورق گرم در ۶۶۰ یورو هر تن درب کارخانه در ثبات باقی ماند. در بازار داخلی امریکا هم ورق گرم ۲۰ دلار کاهش داشت و ۷۴۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه ثبت شد.

همچنین اسلب صادراتی سی آی اس ۵ دلار ارزان تر شده و ۴۸۰ دلار هر تن فوب شنیده شد.

 

دیدگاه تان را بنویسید