237715

بازارهای جهانی فولاد به کدام سو رفتند؟

دنیای معدن: گزارش هفتگی بازارهای جهانی فولاد منتشر شد.

سنگ آهن

به گزارش دنیای معدن،در هفته ای که گذشت بازار سنگ آهن وارداتی در چین به دلیل تعطیلات یک هفته ای روز ملی چین در سکوت بود و همه سیاست انتظار در پیش گرفتند تا روزهای آتی روند بازار روشن تر شود. متوسط قیمت سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد در حدود ۹۶ دلار هر تن سی اف آی باقی ماند.

قراضه

هفته گذشته در بازار واردات قراضه در ترکیه قیمت از ۳۶۷.۵ دلار به ۳۷۲ دلار هر تن سی اف آر رسید. بازار منتظر ارزان تر شدن قیمت ها در روزهای آتی است.

قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن نیز ۴ دلار افت داشت و ۳۲۹ دلار هر تن فوب شنیده شد. متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز ۱۰ دلار رشد داشت و ۴۰۵ هر تن سی اف آر شنیده شد.

بیلت

هفته گذشته میلادی متوسط قیمت بیلت صادراتی سی آی اس حدود ۵۲۵ دلار هر تن فوب دریای سیاه بود. در بازار واردات چین بیلت از ۵۰۶ دلار به ۴۹۲ تا ۵۰۰ دلار هر تن سی اف آر رسید. در بازار داخلی چین نیز قیمت بیلت تا ۳ دلار افت داشته وحدود ۵۲۰ دلار هر تن درب کارخانه ثبت شد.

در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز قیمت بیلت ۵۳۵ دلار هر تن سی اف آر شنیده شد که تا ۱۰ دلار افت قیمت هفتگی داشت. بیلت وارداتی در ترکیه نیز از ۵۶۰ تا ۵۶۵ دلار به ۵۵۵ دلار هر تن سی اف آر رسید.

بیلت صادراتی ایران نیز به گزارش متال بولتن ۰.۵ درصد رشد هفتگی داشت و به ۴۶۰.۵ دلار هرتن فوب رسید.

مقاطع

هفته گذشته در چین متوسط قیمت میلگرد صادراتی به دلیل تعطیلات در ۵۷۵ دلار هر تن فوب باقی ماند.

میلگرد صادراتی ترکیه تا ۱۳ دلار رشد داشت و۶۹۵ دلار هر تن فوب شنیده شد. میلگرد در بازار داخلی ترکیه نیز از ۶۹۸ دلار به ۷۱۵ هر تن درب کارخانه رسید.

همچنین در بازار داخلی امریکا میلگرد در ۹۹۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه ثبات داشت. در بازار داخلی اروپا نیز میلگرد ۲۰ یورو افت داشت و به ۹۳۵ یورو هر تن درب کارخانه رسید.

ورق

هفته گذشته میلادی ورق گرم صادراتی سی آی اس در ۵۶۰ دلار هر تن فوب دریای سیاه باقی ماند. متوسط قیمت ورق گرم صادراتی چین نیز از ۵۷۵ تا ۵۷۸ دلار به ۵۶۵ تا ۵۷۶ دلار هر تن فوب رسید.

در بازار داخلی اروپا نیز ورق گرم تا ۲۰ یورو افت داشت و ۷۱۰ یورو هر تن درب کارخانه شنیده شد. در بازار داخلی امریکا هم ورق گرم ۲۰ دلار افت داشت و ۷۶۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه ثبت شد.همچنین اسلب صادراتی سی آی اس ۴۷۰ دلار هر تن فوب بود که ۰.۵ درصد افت هفتگی داشت.

 

دیدگاه تان را بنویسید