236706

معاون نظارت وبازرسی فولاد کردستان خبر داد:

پیشرفت سیزده درصدی مجتمع فولاد در بیجار/اشتغالزایی۵۰۰نفره در پروژه فولاد بیجار

دنیای معدن: معاون نظارت وبازرسی فولاد کردستان از پیشرفت سیزده درصدی پروژه فولاد در بیجار خبر داد.

محمدابراهیم صبائی معاون فنی ونظارت طرح های فولاد کردستان طی نشست خبری که با اصحاب رسانه بیجار برگزار کرد اظهار داشت: پروژه فولاد بیجار که محصول آن آهن اسفنجی است. پروژه ای چالاک است که درامدزایی وجهش اقتصادی بالایی دارد.

وی افزود: مجتمع فولاد کردستان دو پروژه فولاد را در دوشهرستان بیجار وقروه برنامه ریزی کرده و در حال اجرای آن است.

معاون فنی ونظارت طرح  افزود : این پروژه در بیجار با سیزده درصد پیشرفت فیزیکی در دیار گروس در حال اجراست وپیش بینی می شود با توجه به شرایط موجود در سال1403 با اشتغالزایی مستقیم 500 نفری به بهره برداری برسد.

این مسئول در خصوص میزان سرمایه اولیه پروژه  گفت : این پروژه با چهارهزار میلیارد تومان سرمایه مستقیم طرح ریزی  شده ودرحال اجراست.

صبائی ادامه داد: در حال حاضر سه پیمانکار بومی استان در پروژه، با 95 درصد نیرو انسانی بومی استان و بیش از 70 درصد نیرو بومی شهرستان بیجار در حال فعالیت می باشند.

وی در خصوص چگونگی تامین برق و آب پروژه فولاد گفت: آب پروژه از تسویه خانه بیجار گرفته می شود و تامین برق پروژه به عنوان مهم ترین معضل پروژه بایدمرتفع خواهدشد.

این مسئول تامین برق پروژه را مسئله مهمی خواند گفت: باتوجه به مقدار برق مورد نیاز برای تولیدآهن اسفنجی وناتوانی برق شهرستان در تامین این مقدار طرح مطالعاتی مرتفع کردن معضل برق پروژه در دست اقدام است.

صبائی خاطر نشان کرد: اکتشاف معادن در این منطقه بسیار مهم است و به دنبال پهنه اکتشافی هستیم.

سیده الهه برجی

 

دیدگاهتان را بنویسید