235763

برگزاری مجامع سالیانه سه شرکت زیر مجموعه MMTE

دنیای معدن: مجامع سالیانه سه شرکت مهندسی و احداث آریا حدید، شرکت مهندسی فن آور فولاد کار الوند و شرکت مهندسی فن آور صنعت مدائن با حضور دکتر شهریار طاهر پور مدیر عامل شرکت MMTE در تیر ماه ۱۴۰۱برگزار گردید.

 

 

1

 

2

 

3

4

دیدگاه تان را بنویسید