235104

سخنگوی صنعت برق:

منتظر پیشنهادهای اصلاحی انجمن فولاد هستیم

دنیای معدن-سخنگوی صنعت برق گفت: به منظور دریافت نظرات انجمن فولاد و اصلاحات برنامه مدیریت انرژی این بخش از صنعت، وزارت نیرو منتظر دریافت پیشنهادهای اصلاحی است تا با هماهنگی وزارت صمت تصمیم‌های لازم گرفته شود.

به گزارش دنیای معدن، مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق اظهار کرد: به منظور دریافت نظرات انجمن فولاد و اصلاحات برنامه مدیریت انرژی این بخش از صنعت، وزارت نیرو منتظر دریافت پیشنهادهای اصلاحی است تا با هماهنگی وزارت صمت تصمیم‌های لازم گرفته شود.

وی عنوان کرد: به طور مشابه این اقدام با دیگر انجمن‌ها صورت گرفت و نظرات این بخش تامین شد.

سخنگوی صنعت برق ادامه داد: هماهنگی لازم با بخش فولادی کشور در دوره تابستان طی دو جلسه‌ای که با حضور وزیر نیرو و اعضای انجمن فولاد کشور برگزار و طبق تصمیم‌های گرفته شده، در نهایت مقرر شد انجمن فولاد نظرات خود را ارائه دهند.

مصطفی رجبی در پایان گفت: در خصوص صنایع فولادی کوچک، انجمن فولاد نظراتی داشتند که در وزارت صمت همه برنامه‌های مدیریت مصرف در اختیار انجمن قرار گرفت و وزارت نیرو منتظر دریافت پیشنهادهای اصلاحی است تا با هماهنگی وزارت صمت تصمیم‌های لازم گرفته شود.

 

دیدگاه تان را بنویسید