233163

محتشمی‌پور در میزگرد چالش‌ها و فرصت‌های صنعت فولاد

گلوگاه توسعه صنعت فولاد دیروز بالادست بود اما امروز انرژی است

دنیای معدن: رضا محتشمی‌پور، معاون معادن و فرآوری معدنی وزارت صمت در میزگرد چالش‌ها و فرصت‌های صنعت فولاد در ۱۴۰۱گفت: صنعت فولاد یک شرکت نیست که یک متولی داشته باشد. یک بخش اقتصادی است که ذی‌نفعانی دارد و برآیند تاثیرگذاری ذی‌نفعان آن را به یک سمت می برد.

وی افزود: وزارت صمت به عنوان نماینده حاکمیت سهم بسیار بزرگی در برآیند نیروها دارد اما عناصر اثرگذار دیگری هم هستند.

خطاب به من گفتند اگر انرژی دست وزات صمت نیست عوارض که دست وزارت است. در واقع همان عوارض هم کاملا دست ما نیست که توضیحاتی دارد، وقتی انرژی نباشد باید تمهیداتی کرد که بازار خالی نشود، در واقع این عوارض بستن نبود همان انرژی است.
وزارت نیرو کتبا به ما ابلاغ می‌کند که کاهش عرضه برق خواهیم داشت اما در مصاحبه عمومی می‌گویند کمبودی نداریم، ما این موضوع را در سطوح مختلف پیگیری می‌کنیم.

تاکنون مسئله اصلی ما افت جدی تولید فولاد در ماه های پیش رو به خاطر کمبود برق است. یکی از کارهایی که باید برای این کار انجام دهیم کنترل جذابیت صادرات است. چرا که با افزایش صادرات طی یک دوره، در دوره بعد با کمبود داخلی مواجه نشویم.

 

دیدگاه تان را بنویسید