233096

بیمه تامین آتیه فراگیر فولاد خوزستان، شرکت بیمه برتر استان شد

دنیای معدن: بیمه تامین آتیه فراگیر فولاد خوزستان، بیمه برتر خوزستان در شاخص فروش شد.

به گزارش دنیای معدن، در ارزیابی شرکت‌های بیمه‌گذار بیمه البرز، بیمه تامین آتیه فراگیر فولاد خوزستان، برای اولین بار در شاخص فروش، به عنوان شرکت برتر معرفی شد.

 

دیدگاه تان را بنویسید