232546

در سالی که گذشت

شرکت‌های فولادی رشد درآمد را تجربه کردند

دنیای معدن: شرکت‌های فولادی در سال ۱۴۰۰ با وجود تمام مشکلات و تحریم‌ها توانسته‌اند رشد قابل توجهی در میزان درآمد سالانه به ثبت برسانند. برخی شرکت‌های فولادی در سال گذشته با رشد بالایی در زمینه تولید و فروش همراه بودند، اما شرکت‌هایی نیز رشد اندکی در این زمینه به ثبت رساندند. در مجموع سال گذشته را می‌توان سال رشد فولادی‌ها نامید.

به گزارش دنیای معدن،
افزایش ۸۵ درصدی درآمد شرکت فولاد مبارکه اصفهان

بر اساس آمارهای منتشر شده شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سایت کدال می‌توان دریافت که مجموع تولید محصولات گرم این شرکت در سال ۱۴۰۰ ، چهار میلیون و ۱۶۰هزار تن برآورد شده که نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۹ با میزان۴میلیون و ۴۹۶ هزارتن با افت ۷ درصدی مواجه بوده است. میزان فروش محصولات گرم این شرکت در ۱۴۰۰ کمتر از میزان تولید گزارش شده و چیزی حدود ۴ میلیون و ۱۵۲هزار تن را مورد معامله قرار داده و نسبت به سال ۱۳۹۹حدود ۶/ ۸ درصد کاهش را به ثبت رسانده است. میزان فروش محصولات گرم این شرکت در سال ۱۳۹۹، ۴ میلیون و ۵۴۴ هزارتن برآورد شده است.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در بخش تولید محصولات سرد روند افزایشی را در پیش گرفته است، به طوری که در سال ۱۳۹۹ یک میلیون و ۴۵۱هزار تن از این محصول را تولید کرده بود و با رشد ۴/ ۲درصدی میزان تولید را در سال گذشته به یک میلیون و ۴۸۶ هزار تن رسانده است.

 این شرکت در دوره مورد بررسی یک میلیون و ۴۵۷ هزارتن محصولات سرد را به فروش رساند که در مقایسه با فروش یک میلیون و ۴۷۷ هزارتنی در دوره یک ساله ۱۳۹۹ افت ۳/ ۱درصدی را گزارش می‌کند.

این شرکت در تولید محصولات پوشش‌دار مثبت ظاهر شده است، به طوری که در مجموع در سال ۱۴۰۰ توانست  ۳۲۰ هزارتن از این محصول را تولید و ۳۱۹هزار تن را مورد معامله قرار دهد، این در حالی است که مجموع میزان تولید و فروش محصولات پوشش‌دار در سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۲۹۱هزار و ۳۳۲ هزارتن برآورد شده بود و با مقایسه این آمار می‌توان در میزان تولید و فروش این محصول به ترتیب رشد ۱۰ درصدی و افت ۴ درصدی را مشاهده کرد.

عملکرد یک ساله ۱۴۰۰شرکت فولاد مبارکه اصفهان در رابطه با سایر محصولات حاکی از آن است که این شرکت در مدت مورد نظر یک میلیون و ۳۷۵ هزار تن تولید کرده و یک میلیون و ۳۲۹ هزارتن را مورد معامله قرار داده است، به طوری که میزان تولید و فروش سایر محصولات در سال ۱۳۹۹ به ترتیب یک میلیون و ۵۵۷ هزارتن و یک میلیون و ۳۶۹ هزارتن ارزیابی شده بود و مقایسه این اعداد کاهش ۶/ ۱۱درصدی و افت ۳ درصدی را در میزان تولید و فروش گزارش می‌کند.

همچنین شرکت مورد بررسی در سال ۱۴۰۰ توانست رشدی معادل ۸۵ درصد را در کسب‌ درآمد نسبت به دوره یک ساله ۱۳۹۹ به ثبت برساند.

کاهش ۳۰ درصدی فروش داخلی اسلب فولاد خوزستان

میزان تولید آهن اسفنجی در این مجموعه در دوره یک ساله ۱۴۰۰، سه میلیون و ۳۸۹ هزار و ۸۲۵ تن ارزیابی شده که از این میزان فقط ۴۲ هزار و ۸۳۶ تن آهن اسفنجی به فروش رسیده، این شرکت در مجموع سال ۱۳۹۹ میزانی آهن‌اسفنجی تولید نکرد اما فروش این محصول در سال مذکور ۲ هزار و ۱۳۸ تن برآورد شده است. با مقایسه این ارقام و اعداد افزایش ۱۹۰۳درصدی فروش به ثبت رسیده است.

شرکت فولاد خوزستان در رابطه با تولید و فروش گندله در سال گذشته عملکرد نسبتا ضعیفی از خود به نمایش گذاشت. این شرکت در دوره مورد بررسی توانست ۵ میلیون و ۶۲۱ هزار و ۷۲۳ تن را تولید کند و این در صورتی است که شرکت مذکور در مدت مشابه در سال ۱۳۹۹ تولید ۵ میلیون و ۷۶۱ هزار و ۲۵۳ تن را به ثبت رسانده بود و افتی معادل ۴/ ۲درصد را گزارش می‌کند. این شرکت فولادی در سال ۱۳۹۹ چیزی حدود ۳۲۰ هزار و ۴۳۵ تن گندله را فروخته بود و با ۱۸ درصد کاهش میزان فروش را در دوره مورد بررسی در سال گذشته به ۲۶۲ هزار و ۲۷ تن رساند. اسلب داخلی یکی دیگر از محصولات شرکت فولاد خوزستان به حساب می‌آید.

این شرکت از ابتدای سال مالی تا تاریخ منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۰توانست یک میلیون و ۷۵۰ هزار و ۶۱۵ تن از این محصول را تولید کند و نسبت به دوره یک ساله ۱۳۹۹ با میزان تولید یک میلیون و ۴۷۷ هزار و ۲۵۰ تن توانست رشدی معادل ۵/ ۱۸ درصدی را به ثبت برساند. «فخوز» در دوره مورد بررسی سال گذشته نیز ۶۴۰ هزار و ۷۴۹ تن اسلب داخلی را فروخت و افت ۳۰ درصدی را نسبت به فروش ۹۲۵ هزار و ۵۸۸ تنی در سال ۱۳۹۹ به ثبت رساند.

شرکت فولاد خوزستان در سال ۱۳۹۹ دو میلیون و ۳۰۶ هزار و ۲۸۶ تن بلوم و بیلت داخلی را تولید کرد و با ۴/ ۳۱درصد کاهش میزان تولید را در دوره یک‌ساله ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۵۸۲ هزار و ۱۰۳ تن رساند.

همچنین این شرکت در رابطه با فروش محصول مورد نظر عملکرد ضعیفی داشته و با ثبت ۷/ ۳۷درصد کاهش میزان فروش یک میلیون و ۱۷۷ هزار و ۵۲۹ تنی در سال ۱۳۹۹ را به ۷۳۳ هزار و ۲۲۸ تن در مدت مشابه در سال ۱۴۰۰ رسانده است.

همچنین این شرکت در سال ۱۴۰۰ توانست ۲۰۶ هزار و ۶۴۲ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال درآمد از فروش‌های داخلی کسب کند و رشدی معادل ۷/ ۱۹درصد را نسبت به دوره یک‌ساله ۱۳۹۹ به ثبت برساند.

فروش آهن‌اسفنجی در مجتمع فولاد خراسان

مجتمع فولاد خراسان در دوره یک ساله منتهی به ۳۰ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ توانست در مجموع ۵۳۵ هزار و ۳۲۵ تن محصولات سبک ساختمانی را تولید کند که با این میزان تولید ۷ درصد رشد را نسبت به سال ۱۳۹۹ داشته است. این مجتمع در دوره یک ساله ۱۳۹۹ چیزی حدود ۴۹۹ هزار و ۷۴۱ تن از این محصول را تولید کرده بود.

 همچنین فولاد خراسان در سال ۱۳۹۹ توانست ۴۵۷ هزار و ۲۳۱ تن از این محصول را بفروشد و با ۱۳ درصد افت میزان فروش را به ۳۹۸ هزار و ۴۶۷ تن در سال گذشته رساند.

این شرکت فولادی در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۳۰۲ هزار و ۱۱۰ تن شمش داخلی تولید کرد و ۱۸۷ هزار و ۹۳۱ تن از آن را مورد معامله قرار داد. فولاد خراسان در سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۴۲۴ هزار و ۶۵۹ تن و ۲۳۰ هزار و ۱۰۱ تن شمش داخلی تولید کرد و فروخت و به این ترتیب ۲۹ درصد کاهش و ۱۸ درصد افت در تولید و فروش به ثبت برساند.

آهن‌اسفنجی و بریکت محصول دیگر مجتمع فولاد خراسان است که در سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ به ترتیب یک میلیون و ۳۰ هزار و ۴۵۱ تن و یک میلیون و ۱۷۷ هزار و ۶۰۵ تن از این محصول را تولید کرد که کاهشی معادل ۴/ ۱۲درصد را نشان می‌دهد.

مجتمع فولاد خراسان در دوره یک ساله ۱۴۰۰ توانست یک میلیون و ۲۵۰ هزار و ۲۳۹ تن گندله تولید کند و طی سال گذشته تناژی از این محصول را نفروخت. میزان گندله تولید شده در سال ۱۳۹۹ این مجتمع یک میلیون و ۶۰۲ هزار و ۹۷۹ تن برآورد شده بود که افتی معادل ۲۲ درصد در تولید این محصول در سال ۱۴۰۰ به ثبت رسیده است.

این مجتمع فولادی در سال ۱۴۰۰ توانست ۸۱ هزار و ۲۰۷ میلیارد و ۲۶۷ میلیون ریال درآمد از فروش‌های داخلی کسب کند و افزایشی معادل ۵/ ۴۰درصد را نسبت به دوره یک ساله ۱۳۹۹ به ثبت برساند.

رشد ۶۴ درصدی درآمد یک ساله شرکت فولاد هرمزگان جنوب

بررسی آمار و ارقام میزان تولید و فروش شرکت فولاد هرمزگان جنوب نشان می‌دهد که این شرکت در دوره یک ساله منتهی به ۳۰ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ توانست یک میلیون و ۴۴۲ هزار و ۵۸۵ تن اسلب را تولید کند که نسبت به تولید در مدت مشابه سال ۱۳۹۹ با میزان یک میلیون و ۵۲۱ هزار و ۴۲۵ تن کاهش ۵ درصدی گزارش می‌شود.

 همچنین این شرکت در سال ۱۴۰۰ چیزی حدود یک میلیون و ۴۱۹ هزار و ۶۲۸ تن را فروخت و ۶/ ۲درصد افت را به ثبت رساند. گفتنی است که میزان فروش اسلب در سال ۱۳۹۹، یک میلیون و ۴۵۷ هزار و ۶۴۷ تن بوده است.

همچنین شرکت فولاد هرمزگان در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰۷ هزار و ۱۲۸ تن سایر محصولات تولید کرد که نسبت به تولید ۱۳۹۹ با میزان ۲۰۰ هزار و ۸۱۷ تن رشدی معادل ۳ درصد برآورد می‌شود. این شرکت فولادی در دو سال متوالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳۰ هزار و ۲۵۲ تن و ۷۵ هزار و ۸۶۲ تن سایر محصولات فروخت و ۱۵۰ درصد رشد در فروش به ثبت رساند.

شرکت فولاد هرمزگان در سال ۱۴۰۰ توانست ۲۲۰ هزار و ۸۶۵ میلیارد و ۶۲۹ میلیون ریال درآمد از فروش‌های داخلی کسب کند و افزایشی معادل ۶۴ درصد را نسبت به دوره یک ساله ۱۳۹۹ به ثبت برساند.

 

 

دیدگاه تان را بنویسید