227948

رضا صفریان مدیر روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان خبر داد:

آغاز عملیات احداث مدول سوم تولید آهن اسفنجی به ظرفیت 900 هزار تن در سال

دنیای معدن: عملیات اجرایی سیلوی ذخیره آهن اسفنجی به ظرفیت 30 هزارتن واحد تولید گازهای صنعتی به ظرفیت 10 هزار نرمال بر متر مکعب اکسیژن به ارزش سرمایه گذاری 45000 میلیارد ریال در شرکت فولاد هرمزگان امروز آغاز می شود.

رضا صفریان؛ مدیرروابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان با بیان این مطلب به دنیای معدن گفت: تا ساعاتی دیگر عملیات اجرایی چند پروژه توسعه فولادهرمزگان، عملیات احداث مدول سوم تولید آهن اسفنجی به ظرفیت 900 هزار تن در سال،  با حضور وزیر محترم صمت و مقامات عالی کشوری آغاز خواهد شد.

 

 

دیدگاه تان را بنویسید