227034

نصرآبادی در سکان‌ مدیریت گروه مالی توسعه توکا قرار گرفت

دنیای معدن: سکان‌ مدیریت گروه مالی توسعه توکا شامل شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا و شرکت کارگزاری باهنر و صندوق سرمایه گذاری فولاد مبارکه و سبد سهام در اختیار مرد نام آشنای این عرصه آقای دکتر نصرآبادی قرار گرفت .

 

محمد بختیار نصرآبادی دارای دکتری مالی و سوابقی همچون :

. مدیر صندوق دارا یکم،

. عضو هیات مدیره کارگزاری بانک مسکن

. مدیردارایی و سرمایه گذاری شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

. مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری آتیه کارکنان بانک اقتصاد نوین و..

  در کارنامه کاری خود دارد .

.دیروز یکشنبه پنجم دی ماه، طی مراسمی که در محل گروه مالی توسعه توکا با حضور مدیرعامل گروه توکافولاد انجام پذیرفت از خدمات سر کار خانم دکتر فاطمه سادات هاشمی مدیر عامل سابق تقدیر و تشکر بعمل آمد و معارفه دکتر نصرآبادی مدیرعامل جدید گروه مالی توسعه توکا انجام گرفت.

 

دیدگاه تان را بنویسید