239168

انتقاد فرهنگیان از کسورات رتبه بندی معلمان + جزییات پرداخت

دنیای معدن: سرانجام امروز حقوق فرهنگیان با توجه به صدور احکام جدید رتبه بندی معلمان و ترمیم حقوق واریز شد اما فرهنگیان از کسورات فروان فیش خود انتقاد دارند.

به گزارش دنیای معدن بر اساس آخرین اخبار رتبه بندی معلمان وزارت آموزش و پرورش برای اکثر معلمان شاغل حکم آموزشیار معلم را صادر کرد که جزئیات آن به این شرح است:

برای هر معلم حداقل ۳ حکم یکی به تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ و دیگری حکم افزایش سنواتی ۱۰ درصد به تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ و همچنین حکم ترمیم حقوق به تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱ صادر شد.

فرهنگیان در فیش آبان ماه  با کسورات فراوانی بابت ۷ ماه معوقه رتبه بندی و ترمیم مواجه شدند که باعث شگفتی آنها شده است.

وزارت آموزش و پرورش معوقات رتبه بندی را از تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۱ پرداخت کرده و در اقدامی  از مبلغ کل رتبه هر معلم در سال ۱۴۰۱ ، یک ماه را به عنوان مقرری ماه اول کسر نموده است. در صورتی که تاریخ اجرای رتبه بندی ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ می باشد و در حکم ۱ فروردین ۱۴۰۱ فقط ۱۰ درصد به مبلغ فوق العاده رتبه بندی افزوده شده که در فیش اردیبهشت ۱۴۰۱ این مقرری کسر و فقط مبلغ بسیار جزئی بابت افزایش بند رتبه بندی باقی مانده نه کل مبلغ رتبه بندی.

بخش دوم مقرری مربوط به حکم ترمیم حقوق است که مورد اختلاف نیست.

به عبارت خیلی ساده ، رتبه بندی در سال ۱۴۰۰ اجرا شده و در حکم فروردین ۱۴۰۱ رقمی بین ۸۰۰ تا حداکثر یک میلیون و سیصد هزار تومان به کل حقوق فرهنگیان اضافه شده است.

سوال این است که چرا وزارت با علم به این موضوع در نگارش حسابداری کل مبلغ فوق العاده رتبه بندی هر معلم را به عنوان مبلغ افزایش ۱۴۰۱ لحاظ و مشمول مقرری ماه اول شده است؟ ولی در کسر مالیات مستمر باتوجه به معاف بودن سقف مالیات تا ۵۶۰۰ ، مبلغ رتبه بندی که زیر این سقف بوده را در نظر نگرفته و کل حکم را ملاک کسر مالیات شده است.

باتوجه به انحراف از قانون در اجرای فوق العاده رتبه بندی و کسر مبالغ بسیار زیادی از ۹۷۰ هزار فرهنگی، از شخص وزیر و آقای ستاری فرد درخواست می شود که این موضوع بسیار ساده را بررسی و وجوه کسر شده از همکاران را در حقوق آذر ماه به مشمولینی که عضو صندوق بازنشستگی کشوری بوده و از این حیث متضرر شده اند، برگردانند./کانال بزرگ پیگیری مطالبات فرهنگیان

 

  • رضا ارسالی در

    سلام اصل رتبه هر شخص را پس کی صادر می کنید

دیدگاه تان را بنویسید