237349

مشکل سامانه رتبه بندی معلمان حل شد؟

دنیای معدن: بر اساس اخبار منتشر شده مشکل سامانه رتبه بندی معلمان در حال رفع است و قبل از مهر ماه، کلیه وضعیت هابه تایید نهایی تغییر می‌کند.

به گزارش دنیای معدن، مشکل ثبت نهایی که از تایید خارج شده در حال رفع است. چنان چه همکاری دکمه ثبت تایید نهایی زده و مجددا سامانه باز هست، قبل از مهر ماه کلیه وضعیت ها به تایید نهایی ( اعم از همکارانی که تایید نهایی ثبت کردند یا همکارانی که تایید نهایی نکردند)، تغییر می کند.

 در طول شبانه روز گذشته، در سامانه رتبه بندی، وضعیت کلیه همکاران از تایید نهایی خارج شده است/کانال بزرک مطالبات فرهنگیان

 

 

دیدگاه تان را بنویسید