235327

اولویت اصلی تامین اجتماعی ارتقای خدمات و افزایش رضایتمندی افراد تحت پوشش است

دنیای معدن- مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان، با اشاره به برنامه‌ریزی در جهت ارتقای خدمات در استان، گفت: جذب نیروهای متخصص، نوسازی فضاهای فیزیکی، خرید تجهیزات با هدف ارتقای خدمات و افزایش رضایتمندی افراد تحت پوشش و مراجعه کننده به این مراکز درمانی انجام می‌شود.

به گزارش دنیای معدن، مهدی نیک سیرت، مهدی نیک سیرت، مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان، امروز در جمع خبرنگاران، به مناسبت هفته تامین اجتماعی، با اشاره به رتبه 29 مدیریت درمان این استان در 6 ماهه نخست سال گذشته بر اساس شاخص‌های سازمان از جمله ماندگاری بیمار در مراکز، گفت: مسؤولان در صدد ارتقای کیفیت و کمیت ارائه خدمات  مراکز تحت پوشش تامین اجتماعی هستند.

نیک سیرت، از جذب 15 متخصص همکار در مراکز درمانی ملکی این سازمان در استان خبر داد و گفت: این مجموعه برای جذب متخصصان اعلام آمادگی و همکاری  می کند.

وی، با تشریح اقدامات انجام شده برای ارتقای کیفیت و کمیت خدمات تامین اجتماعی در حوزه درمان طی مدت زمان حضور خود، افزود: شاخص‌های ارزیابی از جمله کوتاه شدن زمان نوبت‌دهی برای ویزیت و دریافت دیگر خدمات بیانگر بهبود عملکرد در اغلب بخش‌ها است.

نیک‌سیرت، همچنین از برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت فضاهای درمانی و خدماتی در مراکز ملکی تامین اجتماعی استان خبر داد و گفت: در این خصوص درصدد   تامین تجهیزات درمانی مورد نیاز، نوسازی فضاهای باقیمانده مراکز درمانی تحت پوشش تامین اجتماعی استان هستیم.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان، با اشاره به جذب 8 نفر نیرو در آزمون محلی، گفت: برنامه‌ریزی برای جذب 38 نفر هم از طریق آزمون سراسری انجام شده است.

وی، در ادامه با اشاره به کاستی‌های موجود در برخورد با مراجعان به مراکز درمانی تامین اجتماعی، اضافه کرد: هر چند در برخی موارد مراجعان هم در به وجود آمدن شرایط ناخوشایند دخیل هستند، ولی برای کاستن از این موارد اقداماتی انجام شده و خواهد شد که شامل جابه‌جایی نیرو تا ارائه آموزش‌های مورد نیاز برای فعالیت در بخش مورد نظر است.

نیک سیرت، با بیان تعطیلی داروخانه بیمارستان امام حسین تامین اجتماعی زنجان به عنوان بزرگترین مرکز درمانی زنجان با بیشترین مراجعه و خدمات، گفت: این تعطیلی طبق یک دستورالعمل کشوری بوده است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان،  با تاکید بر اینکه این سازمان همه داروهای مورد نیاز را در مراکز درمانی ملکی به بیماران عرضه می‌کند، افزود: اگر محدودیتی در این عرضه باشد مربوط به محدودیت‌های کشوری است.

 

دیدگاه تان را بنویسید