227442

انجام پروژە بدون پیوست زیست‌میحطی

دنیای معدن: تخریب گسترده‌‌ی زیستگاه تکامل یافته‌ترین افعی جهان، افعی دم عنکبوتی در کنار قوچ و میش خالص ارمنی، پلنگ ایرانی، کل و بز وحشی و گونه های ارزشمند دیگرش در مناطق گرمسیری استان ایلام توسط پیمانکاران شرکت نفت! اما داستان این تخریب ها چیست؟! شرکت های لرزه‌نگاری همواره در سال های گذشته دراستان ایلام مشغول لرزه‌نگاری و اکتشافات نفت و گاز بوده‌اند، شرکت ها برای لرزه نگاری و انتقال کمپرسور و تجهیزاتش از "بالگرد" استفاده می‌کردند اما یک سالی است که این شرکت جهت طمع و هزینه کمتر در فاصله هر چهارصد متر یک جاده برای انتقال زمینی کمپرسور احداث می‌کند! که در صورت تداوم این روند بسیاری از زیستگاه های استان آسیب جدی خواهد دید.

به گزارش دنیای معدن، تخریب بسیار گسترده ی زیستگاه تکامل یافته ترین افعی جهان، افعی دم عنکبوتی در کنار قوچ و میش خالص ارمنی، پلنگ ایرانی، کل و بز وحشی و گونه های ارزشمند دیگر در مناطق گرمسیری استان ایلام توسط پیمانکاران شرکت نفت! 
اما داستان این تخریب ها چیست؟! شرکت های لرزه نگاری همواره در سال های گذشته دراستان ایلام مشغول لرزه نگاری و اکتشافات نفت و گاز بوده اند، شرکت ها برای لرزه نگاری و انتقال کمپرسور و تجهیزاتش از "بالگرد" استفاده می کردند اما یک سالی است که این شرکت جهت طمع و هزینه کمتر در فاصله هر چهارصد متر یک جاده برای انتقال زمینی کمپرسور احداث می کند!  که در صورت تداوم این روند بسیاری از زیستگاه های استان ایلام آسیب جدی خواهند دید!  ما مخالف توسعه گازی استان نیستیم که حق مردم ایلام هم هست، اما اگر شرکت خصوصی پیمانکار بجای استفاده از بالگرد تمام سرزمین را با بولدوزر جاده بکشاند این مصداق بارز توسعه ناپایدار است و آسیب جبران ناپذیری به این زیستگاهای بکر وارد خواهد کرد. از تمام مسئولان دلسوز این سرزمین خواهشمندم نسبت به تغییر روش اکتشاف این شرکت هشدار دهند. قطعا جلوی تخریب بیشتر سرزمین زیبایمان خواهیم ایستاد.

 

index---

 

 

دیدگاه تان را بنویسید