240437

معامله ۴۴ میلیون و ۵۰۰‌هزار تن سیمان

دنیای معدن: از ابتدای فروردین تا هفته منتهی به ۱۶دی، در مجموع ۵۴میلیون و ۷۱‌هزار و ۲۵۶تن سیمان در بورس‌کالا عرضه شد که با تقاضای ۵۳میلیون و ۳۸۹‌هزار و ۶۲۳تنی روبه‌رو شد و ۴۴میلیون و ۵۱۷‌هزار و ۲۴۷تن آن به ارزش نزدیک به ۹/ ۲۸‌هزار میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت.

به گزارش «دنیای معدن»، تالار سیمان در بورس‌کالا روز یکشنبه ۱۸دی میزبان عرضه یک‌میلیون و ۱۱۶‌هزار و ۸۴۴تن انواع سیمان ۶۶شرکت سیمانی است. از کل عرضه‌های دیروز سیمانی‌ها در بورس‌کالا، ۸۹۵‌هزار و ۳۲۴تن سیمان از نوع تیپ۲، ۱۴۰‌هزار تن از نوع سیمان تیپ۱-۴۲۵، ۷۵‌هزار و ۱۲۰تن از نوع سیمان تیپ۱-۳۲۵ و ۶‌هزار و ۴۰۰تن از نوع سیمان تیپ۱-۵۲۵ بود. عرضه سیمانی‌ها در هفته جاری امروز (دوشنبه ۱۹ دی‌ماه) نیز ادامه خواهد داشت. در عرضه‌های دیروز، ۶۶شرکت سیمانی در مجموع یک‌میلیون و ۱۱۶‌هزار و ۸۴۴تن انواع سیمان را روی تابلو بردند. سیمانی‌ها تا هفته منتهی به ۱۶دی، در مجموع بیش از ۵/ ۴۴میلیون تن انواع سیمان به ارزش ۹/ ۲۸همت (هزار میلیارد تومان) را در تالار سیمان بورس‌کالا فروختند.

معامله ۴۲۸ میلیون گواهی سپرده سیمان تا هفته منتهی به ۱۶دی

از ابتدای سال‌جاری تا هفته منتهی به ۱۶دی، در مجموع ۴۲۸میلیون و ۱۷۴‌هزار گواهی سپرده سیمان معادل ۴۲۸‌هزار و ۱۷۴تن سیمان دست به دست شد و ارزش بیش از ۳۱۱میلیارد و ۱۷۶میلیون تومانی را رقم زد. سال گذشته نیز که شاهد راه‌اندازی گواهی سپرده سیمان در تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۰ بودیم، در مجموع ۱۵۵میلیون و ۷۷۶‌هزار ورق بهادار مبتنی بر کالا معادل ۱۵۵‌هزار و ۷۷۶تن سیمان به ارزش ۹۰میلیارد و ۲۸۷میلیون تومان مورد دادوستد قرار گرفته بود.

 

دیدگاه تان را بنویسید