236382

سیمان تهران به افزایش درآمد سالانه رسید

دنیای معدن: درآمد عملیاتی این شرکت سیمانی از بخش فروش محصولات در بازار های داخلی تشکیل شد، درآمد ماهانه ای که طی این دوره به دست آمد ۲۳ درصد بالاتر از میانگین درآمدی طی ۳ ماه گذشته بود.

به گزارش دنیای معدن، شرکت سیمان تهران در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به تیرماه سال جاری مجموع درآمد عملیاتی که طی این دوره از خود بر جای گذاشت برابر با ۱۷۹ میلیارد تومان اعلام شد و از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه نیز موفق به کسب درآمد ۶۱۴ میلیارد تومانی از فروش محصولات شد.

درآمد عملیاتی این شرکت سیمانی از بخش فروش محصولات در بازار های داخلی تشکیل شد، درآمد ماهانه ای که طی این دوره به دست آمد ۲۳ درصد بالاتر از میانگین درآمدی طی ۳ ماه گذشته بود.

درآمد ماهانه سیمان تهران

شرکت سیمان تهران در تیرماه سال جاری میزان درآمدی که از فروش «سیمان داخلی و سیمان در بورس کالا» شناسایی کرد نسبت به ماه گذشته ۵ درصد افزایش را به همراه داشت و این درآمد به ثبت رسیده توسط "ستران" در چهارمین ماه از سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۹۵ درصد افزایش داشت، همچنین میزان درآمد تجمیعی که این شرکت سیمانی به ثبت رساند ۶۶ درصد افزایش را نسبت به دوره مشابه در سال گذشته تجربه کرد.

بیشترین میزان درآمدی که سیمان تهران در تیرماه اعلام کرد مربوط به «سیمان – بورس کالا» با ۱۰۶ میلیارد تومان بود و نرخ فروش این محصول برابر با ۸۶۰ هزار تومان در ازای هر تن اعلام شد که در مقایسه با خردادماه با افزایش نرخ ۳۰ درصدی روبه رو بود.

محصول دیگری که این شرکت سیمانی در تیرماه از فروش آن کسب درآمد کرد «سیمان داخلی» بود که بالغ بر ۱۹ میلیارد تومان درآمدزایی کرد، نرخ فروش این محصول نیز طی این دوره ۸۰۰ هزار تومان در ازای هر تن بود که با رشد ۳۸ درصدی در مقایسه با ماه گذشته همراه بود.

فروش محصولات "ستران" در تیرماه

شرکت سیمان تهران در تیرماه سال جاری موفق به مقدار فروش ۲۱۰ هزارتن از محصولات خود در بازار داخلی شد که بیشترین مقدار فروش در این بازار با ۱۸۶ هزارتن به «سیمان – بورس کالا» اختصاص یافت، این شرکت سیمانی طی ۴ ماه ابتدایی سال جاری ۹۸۸ هزارتن از محصولات خود را به فروش رساند.

فروش محصولات "ستران" نسبت به ماه گذشته ۲۰ درصد کاهش را در پی داشت و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۶ درصد کاهش پیدا کرد، پرفروش ترین محصول در این مدت زمان گفته شده متعلق به «سیمان – بورس کالا» با ۹۱۵ هزارتن بود.

 

دیدگاه تان را بنویسید