227524

نگران کاهش سرمایه گذاری در بخش سیمان هستیم

دنیای معدن - یک کارشناس صنعت سیمان با بیان اینکه هزینه برق مصرفی واحدهای تولیدی از اول دی ماه در هرتن ۴۵۰ هزار تومان تعیین شده است، گفت: البته این رقم متناسب با مصرف واحدهای تولیدی متفاوت است ولی در مقایسه با سال گذشته با رشد چندین برابری قیمت برق روبرو هستیم.

به گزارش دنیای معدن، علی محمد بد در گفت وگویی، با اشاره به اینکه گاز مصرفی اکثر کارخانه های سیمان قطع شده و فقط برخی از واحدهای مستقر در مناطق جنوبی کشور می توانند از گاز استفاده کنند، افزود: امروز بزرگترین مشکل صنعت سیمان استفاده از مازوت است چراکه هزینه حمل و نقل این سوخت بسیار برای تولیدکنندگان گران تمام می شود.

وی با بیان اینکه هزینه برق مصرفی واحدهای تولیدی نیز از اول دی ماه در هرتن 450 هزار تومان تعیین شده است، گفت: البته این رقم متناسب با مصرف واحدهای تولیدی متفاوت است ولی در مقایسه با سال گذشته ما با رشد چندین برابری قیمت برق روبرو هستیم.

این کارشناس سیمان با تاکید بر اینکه قیمت تمام شده سیمان برای واحدهای تولیدی گران است، تصریح کرد: اکثر واحدهای تولیدی سیمان دولتی هستند و فقط آمارهای تولید را ملاک قرار داده و به دنبال سود و زیان نیستند. امروز بخش مسکن در رکود قرار دارد و تولیدکنندگان هم به سختی مشغول تولید هستند اما به نظر می رسد در شرایط رونق چون سرمایه گذاری در سیمان کاهش یافته ما با تشدید مشکلات در مدیریت تقاضا و افزایش قیمت ها روبه رو شویم.

 

دیدگاه تان را بنویسید