253069

موفقیت های کچاد در سال 1402

دنیای معدن-تولید بیش از 17 میلیون تن محصول در زنجیره فولاد. - ثبت بالاترین میزان تولید گندله آهن و شمش فولادی.

 درآمد فروش 567,649 میلیارد ریالی.- افزایش 30 درصدی درآمد فروش نسبت به سال 1401. - صادرات  177،765 هزار تن  انواع  شمش فولادی. - کسب رتبه اول از نظر بهره وری کل عوامل تولید، و رتبه اول از نظر شاخص بازده فروش درگروه فلزات آهنی کشور در بین 100 شرکت برتر ایران .

 

دیدگاهتان را بنویسید