248730

کارگران معدن سنگ آهن خواف: با قراردادهای سه ماهه امنیت شغلی نداریم

دنیای معدن-کارگران پیمانکاری معدن سنگ آهن خواف می‌گویند که عقد قراردادهای موقت سه ماهه در این واحد معدنی باعث شده امنیت شغلی آن‌ها با تهدید مواجه شود.

به گزارش دنیای معدن، تعدادی از کارگران معدن سنگ آهن خواف در تماس با ما گفتند: طی سالهای گذشته قراردادهایمان سه ماهه شده و هر سه ماه که کارفرما اراده کند، می‌تواند عذر ما را بخواهد، درحالیکه بسیاری از کارگران بیش از ده سال سابقه‌ی کار دارند.

این کارگران در توجیه علت نگرانی خود گفتند: قراردادهای کوتاه مدت دست کارفرما را برای اخراج و پایمال کردن حقوق کارگران بازمی‌گذارد. سه ماهه کردن قراردادها، سیاست برخی کارفرمایان است تا بدون دردسر در ادارات کار و مراجع حل اختلاف و حتی نهادهای قضایی بتوانند حق و حقوق کارگران را ضایع کنند.

به گفته این کارگران، در معادن خواف چندین پیمانکار طرف قرارداد با شرکت اصلی فعالیت دارند که بعد از اتمام قرارداد خود بدون تسویه حساب با کارگران تغییر کرده یا به معادن دیگر منتقل می‌شوند.

آنها با بیان اینکه کارگران زیادی در معادن سنگ آهن خواف مشغول کارند، گفت: کارگرانی که تحت مسئولیت پیمانکار مشغول کارند، خواستار حذف پیمانکار و تامین امنیت شغلی خود هستند.ایلنا

 

دیدگاهتان را بنویسید